پل خواجو

عکاس : مهدی نصر اصفهانی

نظر دادن بسته است.