آخرین خبرها

آشنایی با اصفهان به صورت گویا

 به اصفهان رو

گروه فرهنگی مهرگان پارس
با اجرای بسیار زیبای: بهنام بزرگمهر      تهیه کننده: فرید حسینی
زمان کل: ۵ ساعت و ۴۲ دقیقه

 1. به اصفهان رو مقدمه 15:34
 2. به اصفهان رو بخش اول 8:57
 3. به اصفهان رو بخش دوم 9:13
 4. به اصفهان رو بخش سوم 10:49
 5. به اصفهان رو بخش چهارم 13:35
 6. به اصفهان رو بخش پنجم 15:51
 7. به اصفهان رو بخش ششم 14:21
 8. به اصفهان رو بخش هفتم 12:23
 9. به اصفهان رو بخش هشتم 8:54
 10. به اصفهان رو بخش نهم 21:35
 11. به اصفهان رو بخش دهم 11:34
 12. به اصفهان رو بخش یازدهم 10:34
 13. به اصفهان رو دوازدهم 11:03
 14. به اصفهان رو بخش سیزدهم 12:45
 15. به اصفهان رو بخش چهاردهم 13:15
 16. به اصفهان رو بخش پانزدهم 11:08
 17. به اصفهان رو بخش شانزدهم 15:48
 18. به اصفهان رو بخش هفدهم 10:51
 19. به اصفهان رو بخش هجدهم 17:26
 20. به اصفهان رو بخش نوزدهم 20:45
 21. به اصفهان رو بخش بیستم 10:16
 22. به اصفهان رو بخش بیست ویکم 17:31
 23. به اصفهان رو بخش بیست و دوم 14:04
 24. به اصفهان رو بخش بیست و سوم 15:40
 25. به اصفهان رو بخش بیست و چهارم 18:09
 26. به اصفهان رو بخش پایانی 21:48

تاریخ اصفهان به دیرینگی تاریخ ایران است. بنای اصفهان رابه طهمورث،سومین پادشاه پیشدادی نسبت داده اند . این منطقه  اقامتگاه شهریاران هخامنشی بوده و جزئی از سرزمین انشان که قلمرو فرمانروایی کوروش بزرگ و  اجداد او بوده است.این شهر آیینه تمام نمایی است از آنچه بر ایران رفته است که کشاکش و پست و بلندی های تاریخ را از سر گذرانیده. روزگار رشد و بالندگی را ازسلجوقیان به یاد دارد و آنگاه کشتار مردمانش را به دست مغولان. در دوران ایلخانان به بازسازی می پردازد و به روزگار تیمور، مناره های سر انسان برخود می بیند. با صفویه به اوج می رسد و پایتخت می شود و زیباترین و غنی ترین شهر زیر آفتاب می شود و دیری نمی پاید که خود را در محاصره افغان ها می بیند.

این شهر، همچون دیگر شهرها و روستاهای نازنین ایران زخم های بسیار به خود دارد. و چه صبری دارند ایرانیان. بارها از خاکستر برخاسته اند. و همواره جای زخم ها را التیام داده و زیبایی های هر دوران را نگاه داشته اند. و اکنون به روزگار ما، شهری را می بینیم زیبا و استوار. وشاید ندانیم چه بر این شهر گذشته. اصفهان دورنمایی از کوشش و کشش ایرانیان برای بودن است. و چرا این همه آزمون های دشوار؟ به راستی از این تجربه های نیاکانمان تا چه اندازه آگاهی داریم. در آوانامه ای که می شنوید به این تاریخ اساطیری و تاریخ مستند پرداخته می شود وبا هم غرق در گذشته های اساطیری و تاریخی می شویم. و نیز در این آوانامه به بررسی تک تک بناهای باشکوه آن می پردازیم و رمز و رموزی که درآنهاست. منارجنبان چرا تکان می خورد؟ و … و رموز بسیار نهفته در میدان بزرگ نقش جهان. و بسیاری اطلاعات دیگر که در هنگام بازدید از این شهر، چشمان شما را به رموزی می گشاید که به هوش و هنر والای ایرانی خود ایمان خواهید آورد و به جرات می شود گفت که در اصفهان میتوان به این گفته فردوسی بزرگ ایمان آورد که “هنر نزد ایران است وبس”.واین آوانامه به همه ایرانیانی پیشکش می شود که مهر ایران بزرگ را ازدریای زیبای مازندران تا خلیج همیشه و جاودان پارس در دل خود جای داده اند.پس باید وجب به وجب این سرزمین را شناخت و رازهای نهفته در آن رایافت. و به راستی راز پابرجایی سرزمینمان چه بوده؟

 

منبع: audiolib.ir

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*