آخرین خبرها

از کاروانسراى صفوى تا هتل‏ عباسى‏

کاروانسراى صفوى به‏ دست مادرشاه سلطان حسین براى تأمین درآمد مدرسه سلطانى (مدرسه چهارباغ) و طلاب آن احداث شد. گرار فرانسوى یعنى‌‌ همان کسى که نقشه خراب کردن و تغییر شکل دادن این کاروانسرا را کشید در کتاب آثار ایران خود، این کاروانسرا را جزو آثار باستانى مهم دانسته است.

هتل عباسی

هتل عباسی

این کاروانسراى تاریخى که در مرکز شهر اصفهان تنها کاروانسراى مزین به کاشى از عهد صفوى و بهترین نمونه آن براى بازدید جهانگردان بود، در سمت شرقى مدرسه واقع و از طرز بنا معلوم میشده که بناى کاروانسرا از حیث حجرات و کاشى‏کارى و حجارى و اتصال دیوار‌ها عیناً شبیه بناى مدرسه چهارباغ است و متواتراً در اصفهان شنیده شده که این کاروانسرا از موقوفات مدرسه بوده، ساختمان آن با ساختمان مدرسه در یک موقع انجام گرفته است. این بناى تاریخى در دوران حکومت محمدرضاى پهلوى به هتل مدرنى تبدیل شد که آقاى عبدالحسین سپنتا در‌‌ همان دوران در اعتراض به این عمل نوشت «بدون رعایت اصول و سبک تاریخى با چند میلیون صرف پول، هتل مدرنى در آنجا برپا ساختند و تمام اثاثیه و لوازم این مهمانخانه را که در پایتخت صفوى بنا شده از اروپا وارد کردند، حتى کاشى و قالیهاى آن‏را هم که اصفهان مرکز این دو صنعت قدیم ایرانى میباشد از ایتالیا و فرانسه آوردند. این آقایان هواپیمایى کرایه کردند تا اثاثیه چوبى مانند میز و صندلى و غیره را که براى حمل با هواپیما نیز بسیار نامناسب و بدبار بود و در اروپا ساخته شده بود به ایران حمل کنند، در صورتى‏که در تهران و اصفهان بهترین مبل‌ها به ‏دست نجاران ایرانى ساخته و پرداخته میشود و با این عمل هم ضرر مالى به ایران زدند و هم به هنرمندان ایرانى توهین کردند…»

و بدین ‏ترتیب کاروانسراى صفوى که از آثار به‏ جا مانده دوران صفویه بود و بایستى در معرض دید عموم مردم و علاقمندان به آثار تاریخى قرار داشته باشد اینک محل اسکان و استراحت قشر خاصى از افراد جامعه و میهمانان خارجى میباشد.

نظر دادن بسته است.