آخرین خبرها

اصفهان در جنگ اول جهانى‏

در جنگ اول اگرچه دولت ایران رسماً بى‏طرفى خود را در جنگ اعلام داشته بود، معهذا قسمتى از قواى مختلف کشور که بنام (ژاندارمرى) نامیده شده، و زیر نظر افسران سوئدى تربیت میگردید به آزادیخواهان پیوست و علناً بر علیه متفقین جنگ جهانى قیام کرد. روس‌ها نیز از شمال به خاک ایران تجاوز کرده، تا قزوین جلو آمدند. آزادیخواهان به اصفهان آمده، در اصفهان به رهبرى حاج ‏آقا نورالله، روحانى متنفذ و آزادیخواه و آیت ‏الله مدرس و وحیدالملک شبانى و سلیمان میرزا و عده‏اى دیگر از اهالى اصفهان کمیته‏اى بنام «کمیته دفاع ملى» تشکیل گردید و مشغول پول گرفتن از مردم و تهیه نیرو شدند. در روز عید نوروز سال ۱۲۹۶ ه ش قشون روس که مأمور سرکوب آزادیخواهان بود پس از زدوخورد با نیروهاى ملى در اصفهان، این شهر را به‏ تصرف خود درآورد. اعضاء کمیته دفاع ملى پراکنده شده، هر کدام به طرفى رفتند و حاج‏ آقا نورالله که رهبر نهضت و جنبش به شمار میرفت ناچار به کوهستانهاى بختیارى پناه جسته و پس از چند ماه اقامت در آنجا به کربلا رهسپار شد. روس‏‌ها نیز اموال او را مصادره کردند و برادر او آقا جمال ‏الدین را نیز به تهران تبعید نمودند. وضع اصفهان پس از آمدن روس‌ها بسیار پریشان گردید، قشون روس در طى مدت اقامت طولانى خود در اصفهان پریشانى‏هاى بسیار ایجاد کرد، چرا که از یک ‏سو در داخل شهر هر آنچه که میخواستند انجام داده، عمل میکردند، از سوى دیگر جنگ‌ها و درگیرى‏هاى آنان با دسته ‏هاى پراکنده و مسلح روستاهاى اطراف شهر باعث پایمال شدن زراعت روستائیان و تاراج کردن هستى آنان بود، آذوقه و علوفه حیوانات سپاه روس مقیم اصفهان بناحق بر روستا‌ها و ده‏‌ها حواله میشد و روستائیان اجباراً باید خواسته ‏هاى آنان را اجابت نموده، و هستى خویش را به سپاه روس تقدیم دارند. نتیجه آن همه نابسامانى‏‌ها پایانى بسیار دلخراش پیدا کرد و آن قحط و غلاى سال ۱۲۹۷ ه ش بود که بسیارى از مردم اصفهان از گرسنگى جان دادند و خسارات جبران ناپذیرى به مردم اصفهان وارد شد.

نظر دادن بسته است.