آخرین خبرها

امنیت بی ‏سابقه‏

در تاریخ چنین وضعى سابقه نداشته که اهالى بازار و سایر کسبه دکان هاى خود را تا صبح باز بگذارند و احدى جرئت کوچک‌ترین سرقتى را نداشته باشد. این روش در دوران حکومت خواجه بهاءالدین در اصفهان معمول بود. این استاندار بى‏باک براى نظم و انضباط شهر اصفهان را به چند بخش قسمت کرده و هر بخش را بعهده (سپهسالارى) واگذاشته بود و مخصوصاً دستور داده که مردم بازار دکاکین خود را با انواع کالاهاى نفیس بدون مستحفظ باز بگذاند و خود به خانه‏ هاى خویش بروند این وضع نه فقط منحصر به دکان هاى عمده ‏فروشى و کالاهاى گران‏قیمت بود بلکه اغلب نانوایان، عطاران، بقالان نیز دکان هاى خویش را تا صبح باز میگذاشتند و کسى را یاراى سرقت کردن نانى نبود. از جمله حکایات این دوران اینکه خواجه بهاءالدین غلامی داشت که محرم اسرار بود و شبانه او را به اطراف میفرستاد تا ببیند پاسبانان و سپهسالاران در محل خود مراقب هستند یا نه.

شبى غلام بازگشت و گفت فلان پاسبان در محل خود ایستاده و مراقب بود. دیگرى در محل بود ولى خوابش برده بود و سه نفر دیگر در محل نگهبانى خود قرار نداشتند. فردا صبح خواجه دستور داد هر پنج نگهبان را حاضر کردند و به هر کدام هفتاد و یک تازیانه زدند. شیخ الاسلام جمال ‏الدین که حضور داشت پرسید: فردى که در خواب بود و آن سه نفر مستحق مجازات بودند امّا آنکه در محل کار خود بیدار و مراقب بوده چرا مستحق مجازات گردید، خواجه بهاءالدین جواب داد مجازات او بخاطر این است که غلام مخفیانه به محل او رفت و نگهبان از حضور غلام آگاه نشد و معلوم میشود که اصول مراقبت و نگهبانى را بطور کامل انجام نداده است.

نظر دادن بسته است.