آخرین خبرها

امیرکبیر و اهتمام به اجراى قانون

امیرکبیر

امیرکبیر

حاکمیت و رعایت قانون در جوامع بشرى یکى از مبانى اساسى پیشرفت و توسعه محسوب میشود، پادشاهان ایران در دوران گذشته مالک جان و مال و… مردم بوده، همه چیز در مقابل اراده آنان بى‏اعتبار بود. این قدرت فراگیر نه تنها بر زندگى مردم سایه افکنده بود بلکه نزدیک‌ترین افراد خانواده پادشاه و کارگزاران حکومت را نیز دربر میگرفت بطورى که زندگى و مرگ آن‌ها در حیطه اراده پادشاه بود. از خدمات امیرکبیر که از اصلاحگران بزرگ تاریخ ایران محسوب میشود، تلاش وى در جهت حفظ نظم و حاکمیت قانون در کشور بود. در تاریخ نوشته:

امیرکبیر در زمان تصدى صدارت، آبله ‏کوبى را در سراسر ایران مرسوم ساخت، و آبله کوبانى با حقوق کافى به ولایات فرستاد. ضمانت اجراى قانون این بود که اولیاى اطفالى که در آن قصور میورزیدند، مورد مؤاخذه و جریمه قرار میگرفتند. قضیه‏اى در سفر امیرکبیر به اصفهان روى داد که قابل توجه میباشد.

اعتضادالسلطنه نقل میکند: «در سفر اصفهان روزى در چهل‏ستون امیر را برافروخته دیدم. گمان بردم که از سر حد، خبر بدى رسیده. اما معلوم شد که فرزندان صادق رنگ‏ آمیز و محمدکله‏پز از بیمارى آبله مرده‏‌اند.

امیر از آنان مؤاخذه کرد و گفت: از هر یک پنج‏ تومان گرفته و مرخص کنید، و پول را در صندوق خاص مریضان بگذارید. ولى چون توانایى پرداخت آن را نداشتند، دستور داد که از کیسه خودش این پول را به صندوق بدهند تا قانون اجرا شده باشد». بعد من به امیر گفتم «این مطلبى نبود که این‏قدر شما را مشتعل کرده بود» فرمود «شاهزاده، تعجب دارم! که شما شنیدید دو نفر از ابناء وطن شما بى‏جهت تلف شده‏‌اند و به شما تأثیر نکرد!» و من بسیار شرمنده شدم.

نظر دادن بسته است.