آخرین خبرها

اولتیماتوم روس و تحریم کالاهاى روسى در اصفهان‏

مهم‌ترین حادثه در دوره دوم مجلس شوراى ملى اولتیماتوم روسیه به ایران میباشد. همسایه شمالى ایران در سال ۱۳۲۹ ه ق از حریم مرزهاى ایران عبور کرد و خواسته‏ هاى نامشروع خود را با تهدید به اشغال ایران بیان کرد. دولت براى تصویب این درخواست نامشروع روسیه، مجلس را تحت ‏فشار قرار میدهد.

ولى مرحوم آیت‏ الله مدرس با بیان این سخن که شاید مشیت خداوند بر این قرار گرفته باشد که آزادى و استقلال ما به زور از ما گرفته شود، ولى سزاوار نیست که ما خود به دست خویش آن را از دست بدهیم. نمایندگان را مصمم به رد اولتیماتوم میکند. در این میان علما و مردم اصفهان بى‏طرف نمانده و به رهبرى آقانجفى به مبارزه اقتصادى علیه روسیه میپردازند و آقانجفى طى اعلامیه ‏اى که صادر میکند، به ‏کلى دادوستد و معامله با شعبه بانک استقراض روس در اصفهان را موقوف کرده، قند و شکر و چاى روس را نیز تحریم میکنند، روزنامه زاینده ‏رود که در آن زمان منتشر میشد در مورد حکم تحریم آقانجفى و اثرات آن مینویسد:
«حضرت آیت ‏الله آقانجفى اغلب اوقات را در تلگراف خانه حاضر و به ارشاد مسلمانان و راهنمائى در حفظ بیضه اسلام میپرداختند و نیز حکم کتبى راجع به حرمت امتعه روس از قند و چاى و امتعه و اقمشه مرقوم فرموده‏اند، و تجار اصفهان هم نظر به احساسات اسلامیه، اولین اشخاص بودند که این حکم را اطاعت نموده، عمدتاً به طرفهاى روسى خود تلگراف نموده‏اند که از این تاریخ به بعد امتعه روس را نه به‏ طور امانت و نه به‏ طور خالصه براى آن‌ها خریدارى و حمل نکنند…» و از این‏ طریق به مبارزه منفى علیه سلطه ‏گران روس پرداختند.

نظر دادن بسته است.