آخرین خبرها

اولین مدرسه جدید اصفهان‏

ظل ‏السلطان

ظل ‏السلطان

اولین مدرسه، با شکل جدید آن بنا به‏ درخواست ظل ‏السلطان از ناصرالدین‏ شاه ایجاد شد و بنابراین درخواست مقرر گردید که مدرسه ‏اى در اصفهان دائر گردد، لذا مرحوم میرزاعلیخان سرتیپ معروف به «ناظم‏ العلوم» که از تحصیل‏کرده‏ هاى مدرسه «سن سیر» فرانسه بود و چند نفر از فارغ‏ التحصیلهاى دارالفنون بنام هاى مرحوم (میرزا على‏اکبرخان سرتیپ) و برادر او میرزا حسین‏خان (سرهنگ) که دوره‏ هاى تعلیمات افسرى را طى کرده بودند به اصفهان اعزام شدند و بر اثر مأموریت این هیأت بود که در رجب سال ۱۲۹۸ قمرى اولین مدرسه دولتى و اولین مدرسه در ایران به مدیریت و سرپرستى مرحوم میرزا علیخان ناظم ‏العلوم در عمارت هشت ‏بهشت تأسیس و افتتاح گردید.

 

 

 

نخستین مدرسه در اصفهان

نخستین مدرسه‏اى که در اصفهان دائر گشت مدرسه‏اى است که شیخ‏الدین ابوعلى سینا فیلسوف شهیر در آن به تدریس اشتغال داشت وى چندى وزارت عطاءالدوله کاکویه را در اصفهان به عهده داشت و در ضمن اشتغال به شغل وزارت، تدریس هم میکرد. از باقیمانده مدرسه‏اى که استاد در آن به تدریس مشغول بود گنبدى است در باب‏الدشت که هنوز پابرجاست.

نظر دادن بسته است.