آخرین خبرها

اولین چاپخانه خاورمیانه در اصفهان‏

بنابر آنچه از تاریخ استفاده میشود اولین چاپخانه خاورمیانه در اصفهان توسط خاچاطور ایجاد گردید.

وى از سال ۱۶۲۰ م سمت پیشواى دینى ارامنه اصفهان را عهده ‏دار شد.

از کارهاى وى تأسیس اولین چاپخانه در ایران و خاورمیانه در شهر اصفهان بود، این چاپخانه که با سعى و جدیت روحانیون کلیساى وانگ تهیه شده بود اولین کتاب خود را به عنوان «زبور داود» در سال ۱۶۳۸م به چاپ رسانید، این کتاب داراى ۵۷۲ صفحه است.

مدت زمان بسیار زیادى صرف چاپ آن شده، و امروزه تنها یک نسخه آن در کتابخانه بادلیال دانشگاه آکسفور میباشد.

نظر دادن بسته است.