آخرین خبرها

بست مرحوم کلباسى‏

مرحوم کلباسى (از مجتهدین به نام عصر فتحعلى‏شاه) خانه خود و بعضى شاگردان خود را به نام اینکه خانه خود اوست، بست قرار داده بود و هر کس مورد تعدى قرار میگرفت، فوراً به یکى از این خانه‏‌ها پناه میبرد.

حاکم اصفهان به کلباسى پیغام داد که خواهش میکنم معین فرمائید که بست شما از کجا تا کجاست و تا کى ادامه خواهد داشت. زیرا دست و بال مأموران ما بکلى بسته شده است.

مرحوم کلباسى در جواب پیغام داده بود بست، بست من نیست، بست امام زمان است و اینکه از کجا تا کجاست، من‏ المغرب الى المشرق و اینکه فرمودید تا کى ادامه خواهد یافت، الى یوم ‏القیامه، تا ظلم تو هست، بست ما هست.

نظر دادن بسته است.