آخرین خبرها

دروازه‏ هاى اصفهان در دوران صفویه‏

در قرن ۱۷ میلادى یعنى در دوران حکومت صفویه شهر اصفهان به وسیله دیوارى که طول آن حدود ۲۸ کیلومتر بوده است محافظت میشد، این حصار داراى دروازه‏ هاى متعددى براى عبور و مرور بوده است، شاردن جهانگرد فرانسوى از ۸ دروازه اصلى و ۶ دروازه فرعى شهر سخن گفته و در باره دروازه‏هاى اصلى شهر میگوید:

«چهار دروازه رو به جنوب است که عبارتند از دروازه حسن‏ آباد، جوباره (که دروازه عباسى نیز گفته میشود)، کران و سید احمدیان و چهار دروازه دیگر رو به باختر و شمال است که به نامهاى دروازه شاه یا دروازه دولت، دروازه لنبان، دروازه طوقچى و دروازه دردشت میباشد». این دروازه‏‌ها که در آن زمان محل خارج شدن از شهر اصفهان محسوب میگردید امروزه تقریباً مرکز اصلى شهر را تشکیل میدهد.

نظر دادن بسته است.