آخرین خبرها

دیدار مرحوم دکتر حسابى از منارجنبان‏

کمتر سیاح و مسافریست که براى دیدن شهر تاریخى اصفهان به این دیار بیاید و از منارجنان اصفهان دیدن نکند. هفته ‏نامه چهلستون که در سال ۱۳۳۱ منتشر شده گزارشى در این مورد چاپ نموده است:

عصر روز دوشنبه بود که جناب آقاى وزیر فرهنگ براى افتتاح دبستان سروش سده بآنجا تشریف بردند و پس از آنکه مراسم افتتاح دبستان پایان یافت چون قدرى بغروب و رسیدن ساعت هفت و ملاقات با فرهنگیان باقى مانده بود، قسمتى از وقت خود را صرف دیدن منارجنبان اصفهان نمودند. اتومبیل نمره شش وزارتى جلوى در حیات منارجنبان توقف کرد و همراهان نیز از اتومبیل هاى خود پیاده شده و بداخل حیاط رفته و از پله ‏‌ها بسطح بام رفتند. رعیتى که آنجا بود داخل منار شد و بشدت منار را تکان داد.

دکتر سید محمود حسابی

دکتر سید محمود حسابی

دکتر حسابى که روزى در امریکا، در شهر نیویورک در مقابل انشتین ریاضى‏دان معروف نشسته و با او در باره فرضیه‏ هاى مختلف مباحثه نموده وقتى دید این منار با این عظمت حرکت میکند نتوانست از تعجب خوددارى نماید. در حالیکه حاضرین همه با تعجب زیاد حرکت مناره را تماشا میکردند آقاى دکتر حسابى در ذهن خود میخواست فرضیه حرکت منار را ثابت کند.

در باره حرکت منارجنبان مطالب مختلف گفته شده. عالم‏زاده کارلادانى که عنوان متولى آنجا را براى خود حفظ کرده، معقتد است حرکت منار از برکت قبر عمو عبداله سقلانى است که در زیر دو منار دفن است. حتى مدعى است که وقتى حاکمی خواست لک‏لکى را که بالاى منار آشیانه داشت صید کند گرفتار دلدردى شدید شد و فوت کرد.

بعضى از سیاحان چسبندگى گل اصفهان و خاک آنرا باعث حرکت منار میدانند. با وجود این در تعمیریکه در ۲۵ سال قبل از منار شده و آنرا از کمر برداشته و مجدداً ساخته ‏اند در حرکت منار تغییرى نداده است.

علماى فیزیک حرکت منار را مربوط بخاصیت رزیستانس دانسته و آقاى مهدوى لیسانسیه فیزیک در این باره رساله‏ اى نوشته و منتشر ساخته ‏اند علماى ریاضى نیز میگویند خاصیت حرکت منار در هر دو منارى که ارتفاع آن‌ها از سطح بام کمتر از ارتفاع آن از روى زمین باشد، موجود است. بناى اصلى مقبره عمو عبداله و دو منار منارجنبان متعلق بدوره مغول میباشد.

نظر دادن بسته است.