آخرین خبرها
سفالگری

سفالگری

سفالگری یکی از مهم‌ترین و قدیمی تری هنرهای دستی بشری است که از دیر باز در ایران رونق داشته است.

sofalچرخ کوزه گر ایرانی صفحه گردی است که با پا حرکت می‌کند و مانند چرخ کوزه گر انگلیسی نیست که به وسیله می‌له بارمو حرکت کند، کوزه گر در جهت مخالف حرکت عقربه ساعت با پای خود چرخ را می‌گرداند و با دست به مواد خام کوزه‌گری که گل رس یا خاک رس است شکلهای خاص که متبلور ذوق و سلیقه نقشی از هنر‌های ایرانی را در خود دارد، می‌دهد و آثار هنری ارزشمندی ایجاد می‌گردد سپس برای ماندگار کردن این آثار آن‌ها را در کوره‌های پخت مخصوص حرارت داده و در صورت دلخواه با لعاب ویژه‌ای می‌پوشانند.

نظر دادن بسته است.