آخرین خبرها

شاعر اصفهانى و اهلى در دشت و جویباره

یک وقت پروفسورى آلمانى ادعا کرد که کرمان و جرمان از یک ریشه است و از این قرار جرمن ‏‌ها از کرمان به آلمان کوچ کرده ‏اند و ایرانى هستند. یک پروفسور جهود آلمانى هم خواسته ادعا کند که اصفهان را اسلاف او بنا کرده ‏اند در هر صورت ضرورى ندارد ولى امروزه فقط دو محله کثیف شهر مسکن آنهاست. جوباره (جى باره) و (دردشت).

مى ‏گویند این یهودى ‏‌ها از‌‌ همان دست ه‏اى هستند که کوروش آن‌ها را به ایران پناه داد و کارشان تجارت و صرافى است.

کمال اسماعیل اصفهانى به نظر مى ‏آید که این شعر را براى همین دو محله گفته است:

تا در و دست هست و جوباره نیست از کوشش و کشش چاره

اى خداوند هفت سیاره پادشاهى فرست خونخواره

تا که ((در دشت)) را چو دشت کند جوى خون راند او ز جوباره

عدد مردمان بیفزاید هر یکى زا کند به صد پاره

نظر دادن بسته است.