آخرین خبرها

شوخ معمار اصفهانى

صادق هدایت

صادق هدایت

صادق هداست در شرح چهلستون اصفهان مى ‏نویسد:

پیداست که به تازگى دور باغ آن را نرده کشیده ‏اند، در باغ از ما اجازه ورود خواستند و این خودش اسباب امیدوارى بود. باغ تازه با درخت‏ هاى نوچه دور عمارت را گرفته که از جلو با بیست ستون چوبى بلند قرمز عمارت تخت جمشید را به یاد مى ‏آورد و استخر مربع مستطیل که روبروى آن است بیست ستون دیگرش را در آب نمایش مى ‏دهد.

این شوخى معمار خیلى اصفهانى و مرد رندانه به نظر مى ‏آید ولى مى ‏گویند که این عمارت سابق چهل ستون داشته در عهد شاه سلطان حسین آتش مى ‏گیرد و او به قضا و قدر واگذار مى ‏کند تا بسوزد.

بعد که دوباره مى ‏سازند به صورت امروز در مى ‏آیند روبروى عمارت چند درخت سرو خوش قد و بالاى دیده مى ‏شود که سر آن‌ها به شکل چ‌تر کوپه‏اى شده است.

نظر دادن بسته است.