آخرین خبرها

قرق‏

انگلبرت کمپفر

انگلبرت کمپفر

کمپفر در سفرنامه خود مینویسد شاه سلیمان صفوى در طول سه سال اول سلطنت خود بیش از صدبار در شهر اصفهان دستور قرق صادر کرد، منظور از قرق این است که شاه اجازه میدهد زنانش بدون نقاب و حجاب از منزل خارج شوند منتهى باید قبلاً تمامی مردان و پسران از سن ۷ سالگى تا پیرى از میدان دید آن‌ها خارج شده باشند.

او مینویسد: شاه ‏سلیمان بیش از همه به روستاى مرتفع کوچکى در دامنه کوه ‏صفه دل‏بسته است که در آن سوى حومه ارمنى‏نشین جلفا قرار دارد. چون او خود این گردشگاه را احداث کرده، به آن، نام «تخت سلیمان» را داده است. هر بار که او به این مکان میرود و همچنین هنگامی که از آنجا باز میگردد، قرق‏‌هایش نه تنها ارامنه جلفا بلکه تمام سکنه خیابان چهارباغ اصفهان را دچار مشکلات غیرقابل تحملى میکند.

نظر دادن بسته است.