آخرین خبرها

مدرس و ساده ‏زیستن‏

شهید آیت‏ الله مدرس

شهید آیت‏ الله مدرس

شهید مدرس از علماى بزرگى است که شجاعت و ساده‏ زیستن او بعنوان یک الگو همیشه مطرح بوده است. وى نه تنها خود بسیار ساده زندگى میکرد، بلکه اعتقاد به تأثیر فراوان آن در تربیت و تعالى انسان داشت.

برادر شهید مدرس نقل میکند: من چهارده ساله بودم که مدرس برادرم، مرا براى ادامه تحصیل به اصفهان آورد و در مدرسه جدهّ اتاقى برایم گرفت و مشغول درس سیوطى شدم. پس از یک هفته اظهار نمود: فردا تو را نزد استاد دیگرى خواهم برد. صبح فردا به حجره من آمد و مرا نزد استاد دیگرى برد. یک هفته گذشت و گفت: اخوى راضى هستى؟ گفتم بلى راضى هستم ولى علت تغییر استاد را ندانستم. فرمود: آن معلم کار و بارش خوب بود، اتاقش با قالى مفروش بود، در اطاق او وسایل اعیانى وجود داشت و تو فقیر بودى، و در تو اثر روحى میگذاشت، تو را نزد یکى کسى بردم که از تو فقیر‌تر است، تا جاه و مال دنیا در تو اثر نکند.

نظر دادن بسته است.