آخرین خبرها
مسگری

مسگری

Mesgariمسگری یکی از صنایع دستی قدیم و زیبای ایران است. از شمش مسی برای تهیه ورق مسی بوسیله چکش کاری استفاده می‌کنند. برای ساخت ظرفهای کوچک از یک تکه مس استفاده و آنقدر آن را چکش کاری می‌کنند تا شکل مورد نظر به دست آید ظروف بزرگ‌تر از دو یا چند ورق مسی ساخته می‌شود.

محصولات عمده مس‌گری عبارتند از سینی‌های مختلف، دیگ، تنگ، گلدان و ظروف دیگر.

نظر دادن بسته است.