آخرین خبرها
موزه خصوصی حسین حسین پناه

موزه خصوصی حسین حسین پناه

اشیاء موجود در این موزه که از چهل سال پیش تا کنون در حال جمع آوری بوده است شامل سی مجموعه از قبیل : مجموعه سفال و مفرغ   متعلق به ادوارمختلف تاریخی ، مجموعه ظروف قلمزنی از دوره صفویه تا کنون، و مجموعه های سکه ، رادیو ،گرامافون ، اتو ، بخاری ، پنکه ، تلفن ، ساعت ، انواع تابلوهای نقاشی ایرانی و خارجی ، کتب خطی و قران ومجموعه های قدیمی دیگر  میباشد.
برای راه اندازی این مجموعه یک میلیارد و دویست ملیون تومان توسط بخش خصوصی هزینه شده است.
گفتنی است این مجموعه ها در دو خانه ی تاریخی و باستانی جمعا به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع به آدرس :اصفهان ، خیابان مسجد سید ، بازارچه بید آباد ، جنب درب جنوبی مسجد سید ، بن بست امین ، پلاک ۱۷، در معرض دید عموم قرار داده خواهد شد.

حسین حسین پناه

حسین حسین پناه

حسین حسین پناه متولد سال ۱۳۳۴ صاحب اولین موزه خصوصی تاریخ و باستان شناسی در اصفهان است.او با ۲۵هزار قطعه شیء در قالب بیش از ۳۰ مجموعه موزه ای استثنایی ساخته است.

حسین حسین پناه می گوید که ۵۰ سال سابقه مجموعه داری او به زمانی برمی گردد که تنها هفت سال داشت و به تشویق پدرش تمبر جمع می کرد.

نظر دادن بسته است.