آخرین خبرها

نزاع حیدرى و نعمتى‏

از فرقه ‏‌ها و دسته ‏هاى مشهورى که در گذشته در غالب شهر‌ها طرفدارانى داشت، دو دسته بزرگ حیدرى و نعمتى بوده‏‌اند. این دو دسته بخصوص از عصر صفویه تا قاجاریه با یکدیگر رقابت و نزاع مستمر و شدید داشته،‌گاه اوضاع شهر را به سختى آشفته میکردند. این درگیرى‏‌ها بخصوص در ماه محرم و روز عاشورا به اوج خود میرسید و به‏طور کلى در مراسم و مواقع رسمی و جشن‌ها و عزاداری‌ها و در هر گونه اجتماعات همگانى یک گروه علیه دیگرى خصومت میورزیدند.

تاورنیه در سفرنامه خود مینویسد: شاه‏ عباس اول به جنگ حیدرى و نعمتى علاقه داشته و مکرر این دو فرقه را به جنگ با یکدیگر تشویق میکرد و از تماشاى آن لذت میبرد. در وقت جنگیدن حیوانات با یکدیگر در میدان شاه (مانند جنگ شیر و خرس، گاو و قوچ و خروس‏‌ها و سایر حیوانات) این دو دسته با یکدیگر بر سر فتح و شکست جانوران شرط بندى میکردند و شاه در ابتداى امر بى‏طرف بود، اما هر حیوانى که غالب میشد به صاحبش ۵ تومان و گاهى ۲۰ تومان انعام میداد.

«میگویند در ابتداى ورود مسعود میرزا ظل ‏السلطان به اصفهان به مناسبتى میان حیدریان و نعمتیان نزاع و کشت و کشتار میافتد، حاکم جدید از نزدیکان خویش کیفیت قضیه را جویا میشود و چون به اصل اختلاف و تقسیم شهر آگاه میگردد، و به او میگویند که حضرت والا هم طبق تقسیم شهر حیدرى هستید، اظهار بشاشتى فرموده، امر مینماید: حالا که ما حیدرى هستیم، بزنید پدر نعمتى‏‌ها را در آورید».

نظر دادن بسته است.