آخرین خبرها

هتل‌های شهر اصفهان

پیش شماره کد تلفن شهر اصفهان ۰۳۱۱ است.

عنوان تلفن تلفن همراه
اتحادیه هتل داران استان اصفهان ۲ -۲۷۳۶۳۴۱ ۰۹۱۳۹۰۰۰۸۰۰

 

ردیف نام هتل تلفن نشانی
۱ عباسی ۲۲۲۶۰۱۰-۹ خیابان چهارباغ عباسی ،ابتدای خیابان آمادگاه
۲ کوثر ۶۲۴۰۲۳۰-۹
۶۲۴۴۸۱۶
بلوار بوستان ملت، روبروی سی و سه پل
۳ عالی قاپو ۲۲۲۷۹۲۹ خیابان چهارباغ عباسی، روبروی خیابان سید علیخان
۴ پیروزی ۲۲۱۴۳۵۴-۹ میدان امام حسین (ع)، ابتدای خیابان چهار باغ پایین
۵ آسمان ۲۳۵۴۱۴۱ پل فلزی، ابتدای خیابان شهید مطهری
۶ ستاره ۲۲۰۲۹۸۸
۲۲۰۷۰۶۰
خیابان حافظ، نرسیده به میدان امام (ره)
۷ اصفهان ۲۳۶۹۷۳۷
۲۳۶۰۵۸۶
۲۳۶۹۶۳۴
پل فلزی، خیابان شهید مطهری
۸ سفیر ۲۲۱۹۹۳۱
۲۲۲۲۶۴۰
۲۲۲۹۴۱۲
خیابان چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه
۹ سوئیت ۶۶۷۲۰۷۱
۶۶۷۴۳۱۱-۵
بلوار آئینه خانه، روبروی سی و سه پل
۱۰ اسپادانا ۶۶۷۱۱۹۵-۸ بلوار آئینه خانه ، بین سی و سه پل و پل فردوسی
۱۱ ملل ۴-۲۲۲۴۵۳۲
۲۲۱۸۳۴۷
پل فردوسی، ابتدای خیابان کمال اسماعیل
۱۲ آزادی ۲۲۰۴۰۱۱
۲۲۰۴۵۶۲-۳
۲۲۰۴۰۵۶
خیابان مسجد سید
۱۳ م. جهانگردی ۶۷۳۶۰۱۲-۴ میدان آزادی، خیابان هزار جریب، روبروی کوی امام (ره)
۱۴ جلفا ۶۲۴۴۴۴۱-۲
۶۲۶۶۶۴۸
خیابان حکیم نظامی، جنب کلیسای وانک
۱۵ توریست ۲۲۰۴۴۳۷
۲۲۰۴۴۷۹
خیابان چهارباغ عباسی، خیابان عباس آباد
۱۶ کاوه ۴۳۵۸۸۶۰
۴۳۵۸۸۶۲-۶
خیابان کاوه ، ترمینال کاوه
۱۷ پارک ۶۶۷۴۷۸۵-۷ بلوار آئینه خانه ، روبروی سی و سه پل
۱۸ ایران ۲۲۰۲۶۹۲
۲۲۰۲۷۴۰
خیابان چهارباغ عباسی، ابتدای کوچه سینما سپاهان
۱۹ پارس ۲۲۰۲۱۰۹
۲۲۱۹۰۷۲
خیابان چهاربـاغ عباسی، روبروی خیابان آمادگاه
۲۰ کارون ۶۲۴۲۹۷۰
۶۲۴۳۵۴۴
خیابان حکیم نظامی
۲۱ سعدی ۲۲۱۱۵۹۳
۲۲۰۳۸۸۱
۲۲۰۲۴۱۰
خیابان چهارباغ عباسی ، خیابان عباس آباد
۲۲ نقش جهان ۲۲۱۹۶۱۹-۲۰ میدان امام حسین (ع)، خیابان چهارباغ پایین- جنب هتل پیروزی
۲۳ پرشیا ۲۲۲۳۲۶۲
۲۲۰۴۰۶۲
۲۲۲۳۲۷۴
چهار راه تختی
۲۴ پرسپولیس ۲۳۳۱۴۵۲
۲۳۵۳۹۸۱-۳
خیابان مسجد سید، روبروی بانک رفاه
۲۵ طوس ۲۲۲۵۷۹۳
۲۲۲۱۵۹۹
خیابان چهارباغ عباسی، نبش خیابان عباس آباد
۲۶ سپاهان ۲۲۲۱۲۳۵
۲۲۰۶۱۹۷
خیابان استانداری، انتهای خیابان فرشادی
۲۷ آوا ۳۳۸۲۴۴۴-۶
۳۳۶۷۲۵۳
۳۳۶۸۲۱۰
خیابان مسجد سید
۲۸ طوطیا ۲۲۳۷۵۲۵
۲۲۳۷۵ ۳۵
خیابان مسجد سید، حدفاصل چهارراه تختی وسه راه طیب
۲۹ نگین جی ۵۲۳۲۱۱۱-۵ خیابان جــی،بعد از تقاطع شهید رجائی
۳۰ ملک ۲۶۴۸۷۲۵-۷ خیابان هشت بهشت غربی، خیابان ملک
۳۱ همام ۶۷۳۲۷۸۸-۹
۶۷۳۳۰۵۷
میدان آزادی، خیابان هزار جریب ، پایانه صفه
۳۲ صفوی ۲۲۰۸۶۰۰-۵ خیابان فلسطین
۳۳ چهلستون ۳۳۷۷۸۵۵ خیابان مسجد سید،جنب بانک رفاه
۳۴ زهــره ۲۲۰۷۸۱۸-۲۱
۲۲۳۱۰۶۱
خیابان فردوسی، روبروی بانک اقتصاد نوین
۳۵ شیخ بهائی ۲۲۰۷۷۱۴-۶ خیابان شیخ بهائی،روبروی پاساژ گاندی
۳۶ پـارت ۲۲۰۵۵۹۲
۲۲۰۷۰۷۰
۲۲۰۵۴۶۴
خیابان چهارباغ عباسی، روبروی خیابان آمادگاه، کوچه جهان آرا
۳۷ ونـوس ۲۲۳۳۲۴۲
۲۲۲۸۷۲۱
۲۲۳۰۰۴۰
خیابان چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه
۳۸ ماهــان ۲۶۵۵۵۲۰
۲۶۵۵۵۴۰
۲۶۵۵۵۱۵
خیابان بزرگمهر، خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل چهارراه نورباران و چهارراه حمزه
۳۹ مدرس ۶۲۵۰۰۰۷-۹ میدان آزادی ، بلواردانشگاه، خیابان توحید
۴۰ صبــا ۴۴۸۳۷۷۲
۴۴۷۳۰۶۸
خیابان چهارباغ پایین، ابتدای کوچه ایتام(شهید بانکی)
۴۱ قصر ۳۳۷۸۴۲۹-۳۰
۳۳۹۰۰۹۰-۲
خیابان چهارباغ پائین ، ابتدای کوچه پشت بارو ( شماره ۱۴ )
۴۲ خاتون ۲۲۰۹۸۵۱-۲ خیابان چهارباغ عباسی، جنب بازار افتخار کوچه جهان آرا
۴۳ طوبی ۲۲۰۰۸۰۱-۲
۲۲۲۵۶۵۱
خیابان فردوسی، خیابان سید علیخان
۴۴ پردیس ۲۲۰۰۳۰۸
۲۲۲۷۸۳۱
۲۲۱۰۳۹۸
خیابان مسجد سید
۴۵ چهل پنجره ۶۲۷۲۱۶۵
۶۲۷۷۲۱۴
پل فلزی ، بلوار سعدی، تقاطع دوم
۴۶ حکیم ۲۲۲۳۰۶۵
۲۲۰۷۲۲۹
خیابان سپاه، خیابان حکیم
۴۷ هشت بهشت ۲۲۱۴۸۶۸-۹ خیابان استانداری، کوچه شهید عقیلی
۴۸ پارتیکان ۲۲۱۴۲۴۷
۲۲۱۴۲۶۴
۲۲۱۴۲۹۱
خیابان استانداری، خیابان سعدی
۴۹ مهر ۲۲۰۸۸۵۵
۲۲۱۱۰۱۳
۲۲۲۲۶۲۵
خیابان استانداری، خیابان سعدی
۵۰ هتل سنتی خورشید ۴۴۷۶۲۴۵-۶ خیابان ابن سینا، کوچه ۳۷، فرعی سوم
۵۱ جمشید ۲۲۲۷۱۰۸ خیابان چهار باغ پایین، حد فاصل چهار راه تختی و میدان امام حسین (ع)
۵۲ مروارید ۲۲۰۵۴۷۴
۲۲۰۵۹۷۱
میدان امام حسین (ع)، خیابان سپاه، انتهای خیابان حکیم
۵۳ اقامتگاه سنتی بخردی ۴۴۸۲۰۷۲ خیابان ابن سینا، جنب بیمارستان امین – کوی سنبلستان شماره ۵۶
۵۴ هتل سنتی اصفهان ۲۲۳۶۶۷۷
۲۲۳۲۴۷۷
خیابان حکیم ، کوی باغ قلندرها
۵۵ آرام ۳۳۶۴۶۵۶
۳۳۶۳۱۲۷
خیابان چهارباغ پایین، حد فاصل میدان شهدا و چهار راه تختی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*