آخرین خبرها
پارک ناژوان
پارک ناژوان

پارک ناژوان

تعریف اسم ناژوان
ناژوان ترکیب یافته است از دو کلمه ناژ و وان که ناژ یا ناژو گیاهی است از خانواده صنوبر که آن جمله‌اند تبریزی کبوده صنوبر و (وان) پسوند است برای جا و مکان و ناژ نان یا ناژوان به معنی جایگاه درختان ناژ و صنوبر پس ناژوان به معنی محلی بوده است در غرب اصفهان با بیشه‌های انبوه از درختان ناژ وکبوده زبان گنجشک و بومی اصفهان است

عکاس : مهدی نصر اصفهانی

نظر دادن بسته است.