آخرین خبرها
کاشیکاری

کاشیکاری

یکی از هنرهای دستی اصفهان که از دیرباز در این شهر رواج داشته، کاشیکاری است.

قدیمی‌ترین کاشی‌های موجود در اصفهان کاشی‌های فیروزه‌ای رنگی است که کتیبه‌های تاریخی مناره‌های دوران سلجوقی با آن‌ها تزئین شده است. در قرن هشتم هجری تزئین بنا‌ها با کاشی ترقّی بسیار کرد و تا اواخر نیمه اول قرن دوازدهم هجری که زمان انقراض صفویه است ادامه داشت.

به تدریج استفاده از کاشی با نقوش گل و بوته و مخصوصاً نوع خشت و هفت رنگ که مخصوص مساجد بود، به منازل نیز راه یافت و استادان کاشیکار اصفهانی پا را از گل و بوته و اشکال هندسی فرا‌تر نهاده و نقش انواع حیوانات و پرندگان را در کاخ‌ها و منازل مسکونی متداول کردند.

هنر کاشیکاری همچنان مورد استفاده هنرمندان اصفهانی بود. بطوری که در بیشتر بنا‌ها کاربرد داشت. در حال حاضر کاشیکاری و کاشی سازی از هنرهای دستی اصفهان است و اساتید این هنر مانند مرحوم مصّدق‌زاده وآقای حسین مصّدق‌زاده و کارگاههای متعدد کاشی سازی به تولید این فراورده هنری مشغول هستند.

نظر دادن بسته است.