آخرین خبرها
۲۵ واحد تولیدی در شرق اصفهان تعطیل شد

۲۵ واحد تولیدی در شرق اصفهان تعطیل شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: نائب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به به تعطیلی ۲۵ واحد تولیدی مصالح ساختمانی در شرق اصفهان اشاره کرد و خواستار برطرف شدن مشکلات این واحدها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی در جلسه بررسی پیش نویس آیین نامه نحوه تشکیل فعالیت هیئتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستان ها افزود: یکی از وظایف مهم تشکل های اقتصادی پیگیری مسایل واحدهای تولیدی است و در این راستا باید اقدامات موثری از سوی تشکل ها صورت گیرد.

رئیس اتاق اصفهان  با اشاره به اینکه اتاق های بازرگانی بزرگترین ارگان های غیر دولتی در کشورهای توسعه یافته است، گفت: اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین تشکل قانونی همواره نقش  موثری در پیگیری  خواست های اعضای خود از دولت دارد.

خسرو کسائیان افزود: تقویت تشکل های اقتصادی باعث توسعه فعالیت مدنی در بین تشکلها و ساختار اقتصادی کشور می شود و دستیابی به توسعه اقتصادی را آسان تر می کند.

کسائیان افزود: در این پیش نویس بندهایی از فصول اول تا هشتم آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت هیات های نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستانها به همت امور حقوقی اتاق ایران مورد اصلاح قرار گرفته است.

در بخش دیگر این جلسه عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به این  پیش نویس گفت: قانون اتاق بازرگانی در سال ۱۳۶۹ تغییر و  سه الحاقی در سال ۸۵ به آن اضافه شد، ولی با این قانون موجود که ۲۰ سال پیش با اقتضای آن زمان تنظیم شد، نمی توان انتظار به روز بودن را از آن داشت.

سید رسول رنجبران تاکید کرد: اقتصاد موجودی زنده است که روز به روز با تحولات جدیدی روبروست و باید قانون و آیین نامه های اتاق  بر اساس نیاز روز تنظیم و وضع شود.

وی با اشاره به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: اتاق های موظفند برای سامان دهی ،ایجاد و ثبت تشکل های اقتصای فعال زمینه های لازم را ایجاد کند و در این راستا اتاق می تواند با هدف جلوگیری از اشتقاق انجمن ها و ایجاد هم افزایی بین تشکل ها اقدامات موثری به عنوان مادر تشکلها انجام دهد.

رنجبران  پیشنهاد ایجاد خانه های صنعت و تجارت ،معدن و صنایع معدنی ،انجمن کشاورزان و صنایع کشاورزی زیر نظر اتاق های بازرگانی در استانها را ارایه کرد و گفت: اتاق با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می تواند نقش موثری در سامان دهی تشکلهای اقتصادی کشور داشته باشد.

نظر دادن بسته است.