آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تجار اصفهان

تاجر اصفهانى انبارش را آتش میزند

پس از آنکه نمایندگان «رژى» در اصفهان استقرار مییابند، علماى اصفهان براى اولین بار دستور منع خرید و فروش و استعمال دخانیات را صادر میکنند، مردم متدین این شهر نیز به پیروى از چنین حکمی به مبارزه با انحصارگران خارجى این شرکت میپردازند. از جمله در تاریخ آمده است: «تجار اصفهان به هیچ روى حاضر نمیشوند با کمپانى وارد معامله ... بیشتر بخوانید »