آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سقوط حکومت صفویه

سرنوشت کتابخانه‏ هاى اصفهان در دوران صفویه‏

یکى از نمادهاى توسعه و رشد فرهنگى در جوامع، تعداد کتابخانه‏ هاى موجود در آن و میزان استفاده از آن‌ها میباشد از آثار فرهنگى و پرارزش در دوران صفویه وجود کتابخانه‏ هاى نسبتاً معتبر، نادر و… نفیس موجود در اصفهان بوده که از جمله آن‌ها: کتابخانه دربار صفویه، علامه آقاحسین خونسارى، میرزا عبدافندى، فیض، علامه مجلسى، میرزا ابوطالب‏بن عبداله زاهدى، ... بیشتر بخوانید »