آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : شاه باقر

اصفهان پس از اسلام در ۸ دوره پایتختى اصفهان‏

۱- آل‏ زیار (مرداویچ دیلمی مقتول در سال ۳۲۳ در اصفهان) ۲- آل ‏بویه (عمادالدله در اصفهان و رى و سبزوار و گاهى تا بغداد) ۳- سلاجقه (ملکشاه و برخى از جانشینان او) ۴- آق‏قیونلو (حسن‏بیک – یعقوب بیک – رستم بیک) ۵- صفویه (از شاه‏عباس کبیر به بعد) ۶- در سال ۱۱۶۴ کریم‏خان زند و ابوالفتح ‏خان بختیارى و ... بیشتر بخوانید »