آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : شاه ‏عباس

قدغن کردن قلیان در زمان شاه ‏عباس

  شاه ‏عباس با تنباکو و قلیان مخالف بود و سعى فراوان کرد که این عادت تازه را از ایران براندازد. تنباکو را از بغداد و کردستان میآوردند و تجّار انگلیسى نیز از اروپا و آمریکاى شمالى آن ‏را وارد ایران میکردند و در اصفهان دکانهاى تنباکو فروشى، از کیسه‏ هاى توتون و تنباکو انباشته بود. در اواخر پادشاهى شاه‏ ... بیشتر بخوانید »

سوزاندن کبابى و نانوا توسط شاه‏ عباس

گاهى شاه ‏عباس با لباس مبدل به‏ گردش شهر میرفت، از دکاکین خرید میکرد که ببیند کم‏ فروشى و تقلب در و زن وکیل نکنند. شبى با لباس دهقانى از عمارت سلطنتى خارج شده به دکان نانوائى رفت و یک من نان خرید؛ از آنجا به دکان کباب ‏پزى رفت و یک من گوشت کباب شده گرفت، و به عمارت ... بیشتر بخوانید »